09125361700 info@speedsazeh.com

ساختمان‌های عمومی شهری و روستایی

نیاز به ساخت و توسعه فضاهای عمومی آموزشی، فرهنگی و بهداشتی مانند:

  • مراکز مذهبی (نمازخانه، مسجد، حسینیه و …)
  • مدارس و آموزشگاه‌ها
  • کتابخانه و مراکز فرهنگی
  • درمانگاه‌ها مراکز بهداشت شهری و روستایی

نیازی بی‌پایان در هر جامعه‌ایست و کمبود این‌گونه اماکن همیشه و همه‌جا احساس می‌شود.

بناهای عمومی از این دست توسط متولیان بخش دولتی (شهرداری؛ آموزش و پرورش؛ وزارت بهداشت؛ وزارت فرهنگ و …)، خیرین و ارگان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات مذهبی و فرهنگی  در سراسر کشور ساخته می‌شود. لیکن متأسفانه معمولاً ساخت آن‌ها به دلایل گوناگون زمان‌بر بوده و بسیار دیر تکمیل شده و به بهره‌برداری می‌رسند.

زمان اندک مورد‌نیاز برای ساخت و بهره‌برداری از ساختمان در سیستم ساختمانی ال‌اس‌اف موجب می‌گردد تأثیر منفی گذشت زمان و کهنه‌شدن پروژه‌ها که اثر نامطلوبی بر تأمین بودجه‌های دولتی و دلسرد شدن خیرین بخش خصوصی می‌گذارد، خنثی شده و متولیان این امر را برای ادامه خدمت و شروع کار جدید دلگرم و مشتاق نماید.