09125361700 info@speedsazeh.com

فرآیند فروش سازه ال‌اس‌اف

فرآیند فروش سازه ال‌اس‌اف:

فروش سازه سبک LSF شامل طراحی سازه، تولید، مونتاژ و نصب آن طی پروسه نمایش داده شده در چارت مقابل صورت می‌پذیرد.

به صورت معمول تأمین برق موردنیاز و هزینه‌های حمل سازه؛ تخیله و جابجایی تا محل نصب؛ جرثقیل و داربست در صورت نیاز و اسکان پرسنل نصب (در صورت انجام کار خارج از تهران یا در موقعیت‌های خاص غیرشهری) به عهده خریدار/ کارفرما خواهد بود. لیکن تمام این موارد نیز درصورت درخواست خریدار می‌تواند با در نظرگرفتن هزینه‌ها توسط شرکت اسپید سازه پرشین انجام پذیرد.
همچنین پرداخت به موقع توسط خریدار/ کارفرما، طبق شرایط پرداخت مقرر در پیش‌فاکتور یا قرارداد، بسیار ضروری بوده و موجب تسریع در اتمام کار خواهد شد.