09125361700 info@speedsazeh.com

پیشنهادهای ویژه ال‌اس‌اف

از آن‌جا که در ساختمان‌های LSF بخشی از مصالح و متریال مصرفی نسبت به ساختمان‌های متداول فلزی و بتنی متفاوت بوده طبیعی است که مالکان، سازندگان و مجریان ساختمان نسبت به این مصالح نوین و هزینه‌های آن‌ها شناخت و آگاهی کافی نداشته باشند.
تنوع بسیار زیاد این مصالح و انتخاب‌های گوناگون پیش رو، ممکنست موجب سردرگمی کارفرما گردد، همچنین تفاوت در کیفیت، کشور سازنده و قیمت نیز با توجه به شرایط هر پروژه کار را پیچیده‌تر می‌کند.
شرکت اسپید سازه پرشین و کارشناسان آن هنگام فروش و اجرای سازه، اقدام به ارائه مشاوره و پیشنهادات خاص پروژه به کارفرمایان می‌نمایند و تا پایان کار از هر مشورت و حتی بازدیدی از روند کار و متریال تهیه شده دریغ نمی‌کنند.
این مشاوره‌ها بهتر است پیش از ساخت سازه و در هنگام طراحی به کارفرمایان و معماران آن‌ها، شروع شده باشد تا با پیش‌بینی همه شرایط، ضمن اعمال نظر و سلیقه بهره برداران،کار برآورد و اجرا برای مجریان راحت‌تر و با حداقل اشکال ادامه یابد.