09125361700 info@speedsazeh.com

کاربرد و مزایا

کاربرد و مزایا:
کاربرد سازه سبک LSF در دیگر ساختارهای سازه‌ای و یا ترکیبی، بسیار گسترده است و مزایا متعدد ال‌اس‌اف استفاده از آن را به گزینه مطلوب تبدیل می‌نماید.
سازه ترکیبی با اسکلت LSF در ساختمان‌های ۴ و ۵ طبقه، ساختمان‌های نیازمند به زیرزمین و پارکینگ و طبقاتی که ساخت آن‌ها با سازه ال‌اس‌اف میسر نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرند. (توجه شود که  به محدودیت های LSF چنانچه در اینجا توضیح داده شد)، این‌گونه ساختمان‌ها به صورت ترکیبی از اسکلت فلزی یا بتنی و اسکلت فولادی سبک طراحی می‌شوند.
در این ساختمان‌ها معمولاً اسکلت طبقه/طبقات پائین مثل زیرزمین؛ همکفِ پارکینگ و طبقات ابتدایی بیشتر از سه طبقه، با استفاده از سیستم‌های سازه ای رایج فلزی یا بتنی با توجه به بار طبقات بعدی اجرا می‌گردد، سپس طبقات بالا بر اساس سازه فولادی سبک طراحی و اجرا شده، همچنین دیوارهای پیرامونی و جداکننده طبقات پایین نیز با دیوارهای LSF به صورت درای وال تکمیل می‌گردد.
دقت در اجرای اسکلت فلز و بتنی در این روش و به خصوص دقت در تسطیح دال بتنی و تراز بودن آن، بسیار حائز اهمیت است.
در برخی از ساختمان‌ها نیز ممکن است به دلیل شرایط خاص راه پله و یا نیاز به آسانسور، کل باکس پله تا خرپشته و اتاقک آسانسور با سازه فلزی اجرا شود.