جزئیات و اتصالات ال اس اف

اتصالات در سازه‌ LSF به چند بخش اصلی تقسیم می‌شود:

  • اتصال قطعات به یکدیگر جهت مونتاژ پانل‌ها؛ این قسمت‌ها با پیچ نوک مته با گل قارچی، عدسی و یا ویفر به قطر 4.8 میلی‌متر و طول 19 میلی‌متر از طریق سوراخ‌های آماده روی پروفیل‌ها به هم متصل می‌گردند.
  • اتصال پانل‌ها به یکدیگر جهت نصب سازه‌ LSF؛ برای اتصال دیوارها به یکدیگر، خرپاها یا جویست پنل‌ها به دیوارها، اتصال روف‌پنل‌ها به خرپاها و اتصال رانر پای دیوارها به شاسی فلزی (در صورت اجرای سازه روی یک شاسی فلزی) از پیچ‌های سربکس نوک مته به قطر 3/6 میلی‌متر با طول 25 میلی‌متر استفاده می‌گردد.
  • اتصال دیوارها به فونداسیون یا دال بتنی؛ اتصال سازه‌ LSF به فونداسیون یا دال بتنی سقف (در اضافه اشکوب‌ها) با رول بولت النگویی به قطر 12 میلی‌متر و طول 80 تا 250 میلی‌متر بسته به ضخامت دال یا فاصله رانر پائینی با بتن مسلح، انجام می‌پذیرد. این رول بولت‌ها در سوراخ‌های تعبیه‌شده هنگام تولید در رانر پائینی قرار می‌گیرند ولی ممکن است الزاماً فقط این سوراخ‌ها کافی نباشد و لازم باشد در دیگر بخش‌های ضروری مانند پای بادبندها سوراخ و رول بولت مناسب نصب گردد.
  • اتصال ورق عرشه به تیرک‌های سقف؛ برای این اتصال نیز پیچ سربکس نوک مته با قطر 3/6 استفاده می‌شود لیکن طول پیچ متناسب با استفاده یا عدم استفاده از عایق (مانند رول پلی‌اتیلن) زیر ورق ذوزنقه متغیر است.

  • اتصالات دیگری نیز هستند که بنا به نیاز بکار گرفته می‌شوند مانند قسمت‌هایی که لازم است با ورق تقویت شوند یا بخش‌هایی که به سازه فولادی گرم یا بتنی متصل می‌گردند.