فعالیت های شرکت اسپید سازه (ال اس اف)

نگاهی به پروژه ها و سازه های اجرا شده توسط شرکت اسپید سازه پرشین در طول سالها بیانگر توانایی این مجموعه در طراحی و اجرای طیف وسیعی از ساختمانها با ویژگی های متنوع و طراحی های خاص است. از منظر معماری و کاربری ساختمان، موقعیت اجرای کار و ضروریات فنی و اجرایی، پروژه ها را میتوان به دسته های گوناگونی تقسیم کرد.
لکن در این وبسایت برای دسترسی ساده تر و پیدا کردن پروژه مشابه با نظر مشتریان جدید و علاقه مندان، بخش تصاویر و توضیحات پروژه های سازه سبک(ال اس اف) منتخب شرکت اسپید سازه به چهار گروه: اضافه طبقات ساختمانهای عمومی ساختمانهای اداری-تجاری-صنعتی و ساختمانهای ویلایی دسته بندی شده اند.
پروژه ال اس اف پوشش نورگیر مدرسه راسان
پوشش نورگیر مدرسه راسان
پوشش نورگیر مدرسه راسان
پروژه ال اس اف اضافه طبقه مسکونی آقای حاجیان - اوز
اضافه طبقه مسکونی آقای حاجیان - اوز
اضافه طبقه مسکونی آقای حاجیان - اوز
پروژه ال اس اف اضافه طبقه اداری داعا
اضافه طبقه اداری داعا
اضافه طبقه اداری داعا
پروژه ال اس اف سه دستگاه مدرسه 2 کلاسه سازمان پناهندگان - زاهدان
سه دستگاه مدرسه 2 کلاسه سازمان پناهندگان - زاهدان
سه دستگاه مدرسه 2 کلاسه سازمان پناهندگان - زاهدان
پروژه ال اس اف ساخت کارگاه الحاقی در هنرستان آفرینش پردیس
ساخت کارگاه الحاقی در هنرستان آفرینش پردیس
ساخت کارگاه الحاقی در هنرستان آفرینش پردیس
پروژه ال اس اف مدرسه دخترانه خیری 6 کلاسه گرمابسرد
مدرسه دخترانه خیری 6 کلاسه گرمابسرد
مدرسه دخترانه خیری 6 کلاسه گرمابسرد
پروژه ال اس اف تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال
تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال
تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال
پروژه ال اس اف مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف بنای دوطبقه اداری - صنعتی
بنای دوطبقه اداری - صنعتی
بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
پروژه ال اس اف سالن شورای دانشگاه امیر کبیر - طبقه هشتم ساختمان فارابی
سالن شورای دانشگاه امیر کبیر - طبقه هشتم ساختمان فارابی
سالن شورای دانشگاه امیر کبیر - طبقه هشتم ساختمان فارابی
پروژه ال اس اف اضافه طبقه اداری پتروشیمی جم
اضافه طبقه اداری پتروشیمی جم
اضافه طبقه اداری پتروشیمی جم
پروژه ال اس اف جایگزینی سقف شیبدار ساختمان قدیمی دانشگاه افسری امام علی
جایگزینی سقف شیبدار ساختمان قدیمی دانشگاه افسری امام علی
جایگزینی سقف شیبدار ساختمان قدیمی دانشگاه افسری امام علی
پروژه ال اس اف اضافه بنای مدرسه چین چین مشهد
اضافه بنای مدرسه چین چین مشهد
اضافه بنای مدرسه چین چین مشهد
پروژه ال اس اف هنرستان رمین - چابهار
هنرستان رمین - چابهار
هنرستان رمین - چابهار
پروژه ال اس اف مدرسه علوم دینی اوز
مدرسه علوم دینی اوز
مدرسه علوم دینی اوز
پروژه ال اس اف ساختمان اداری ارتش
ساختمان اداری ارتش
ساختمان اداری ارتش
پروژه ال اس اف اضافه بنای آموزشی - اداری مجتمع ابوذر - یافت آباد
اضافه بنای آموزشی - اداری مجتمع ابوذر - یافت آباد
اضافه بنای آموزشی - اداری مجتمع ابوذر - یافت آباد
پروژه ال اس اف مدرسه شهید سنجی - طرقبه
مدرسه شهید سنجی - طرقبه
مدرسه شهید سنجی - طرقبه
پروژه ال اس اف اضافه طبقه ویلایی ویژه
اضافه طبقه ویلایی ویژه
اضافه طبقه ویلایی ویژه
پروژه ال اس اف ساختمان اداری اریکسون
ساختمان اداری اریکسون
ساختمان اداری اریکسون
پروژه ال اس اف مدرسه هشت بهشت - مشهد
مدرسه هشت بهشت - مشهد
مدرسه هشت بهشت - مشهد
پروژه ال اس اف ساختمان سه طبقه اداری جهت استقرار راهنمایی و رانندگی، شرکت واحد و تاکسیرانی
ساختمان سه طبقه اداری جهت استقرار راهنمایی و رانندگی، شرکت واحد و تاکسیرانی
ساختمان سه طبقه اداری جهت استقرار راهنمایی و رانندگی، شرکت واحد و تاکسیرانی
پروژه ال اس اف اردوگاه آموزشی فردو
اردوگاه آموزشی فردو
اردوگاه آموزشی فردو
پروژه ال اس اف ویلای دوبلکس - فشم
ویلای دوبلکس - فشم
ویلای دوبلکس - فشم
پروژه ال اس اف ساختمان الحاقی دو طبقه باغ موزه دقت
ساختمان الحاقی دو طبقه باغ موزه دقت
ساختمان الحاقی دو طبقه باغ موزه دقت
پروژه ال اس اف رستوران پارک شیان به صورت سوله روی مخزن آب بتنی
رستوران پارک شیان به صورت سوله روی مخزن آب بتنی
رستوران پارک شیان به صورت سوله روی مخزن آب بتنی
پروژه ال اس اف ساختمان دو طبقه اداری واحد عملیات خشکی 3
ساختمان دو طبقه اداری واحد عملیات خشکی 3
ساختمان دو طبقه اداری واحد عملیات خشکی 3
پروژه ال اس اف مدرسه 6 کلاسه تالش
مدرسه 6 کلاسه تالش
مدرسه 6 کلاسه تالش
پروژه ال اس اف بنای الحاقی ساختمان سی تی اسکن - بیمارستان امیدوار اوز
بنای الحاقی ساختمان سی تی اسکن - بیمارستان امیدوار اوز
بنای الحاقی ساختمان سی تی اسکن - بیمارستان امیدوار اوز
پروژه ال اس اف ساختمان دوطبقه سرایداری مدرسه
ساختمان دوطبقه سرایداری مدرسه
ساختمان دوطبقه سرایداری مدرسه
پروژه ال اس اف اضافه طبقه مسکونی
اضافه طبقه مسکونی
اضافه طبقه مسکونی
پروژه ال اس اف مدرسه مرحوم قصاب - مشهد
مدرسه مرحوم قصاب - مشهد
مدرسه مرحوم قصاب - مشهد
پروژه ال اس اف آشپزخانه صنعتی رستوران
آشپزخانه صنعتی رستوران
آشپزخانه صنعتی رستوران
پروژه ال اس اف اضافه طبقه اداره توزیع برق خوزستان
اضافه طبقه اداره توزیع برق خوزستان
اضافه طبقه اداره توزیع برق خوزستان
پروژه ال اس اف ویلای یک طبقه زمین‌پیما - اوز
ویلای یک طبقه زمین‌پیما - اوز
ویلای یک طبقه زمین‌پیما - اوز
پروژه ال اس اف ساختمان ویلایی
ساختمان ویلایی
ساختمان ویلایی
پروژه ال اس اف ویلاهای بهبهان
ویلاهای بهبهان
ویلاهای بهبهان
پروژه ال اس اف نمونه ویلای دوبلکس گردشگری
نمونه ویلای دوبلکس گردشگری
نمونه ویلای دوبلکس گردشگری
پروژه ال اس اف مدرسه 3 کلاسه (آموزش ال اس اف به کارکنان فنی سازمان)
مدرسه 3 کلاسه (آموزش ال اس اف به کارکنان فنی سازمان)
مدرسه 3 کلاسه (آموزش ال اس اف به کارکنان فنی سازمان)
پروژه ال اس اف ساختمان الحاقی اورژانس تهران
ساختمان الحاقی اورژانس تهران
ساختمان الحاقی اورژانس تهران
پروژه ال اس اف مهمان‌سرای بیمارستان رازی رشت
مهمان‌سرای بیمارستان رازی رشت
مهمان‌سرای بیمارستان رازی رشت
پروژه ال اس اف کف کاذب اطراف استخر هتل لوتوس
کف کاذب اطراف استخر هتل لوتوس
کف کاذب اطراف استخر هتل لوتوس
پروژه ال اس اف سالن انتظار بیمارستان افشار یزد
سالن انتظار بیمارستان افشار یزد
سالن انتظار بیمارستان افشار یزد
پروژه ال اس اف تالار پذیرایی رزنتال
تالار پذیرایی رزنتال
تالار پذیرایی رزنتال
پروژه ال اس اف اضافه طبقه ویلایی - لواسان
اضافه طبقه ویلایی - لواسان
اضافه طبقه ویلایی - لواسان
پروژه ال اس اف بنای الحاقی ویلایی
بنای الحاقی ویلایی
بنای الحاقی ویلایی
پروژه ال اس اف سرویس های بهداشتی شهری تهران
سرویس های بهداشتی شهری تهران
سرویس های بهداشتی شهری تهران
پروژه ال اس اف ساختمان دو طبقه رختکن، حمام و سرویس بهداشتی کارخانه
ساختمان دو طبقه رختکن، حمام و سرویس بهداشتی کارخانه
ساختمان دو طبقه رختکن، حمام و سرویس بهداشتی کارخانه
پروژه ال اس اف اضافه طبقه مسکونی ملتفت
اضافه طبقه مسکونی ملتفت
اضافه طبقه مسکونی ملتفت
پروژه ال اس اف ویلای یک طبقه اناکی
ویلای یک طبقه اناکی
ویلای یک طبقه اناکی
پروژه ال اس اف ویلای حسینی
ویلای حسینی
ویلای حسینی
پروژه ال اس اف ویلای قاعدی
ویلای قاعدی
ویلای قاعدی
پروژه ال اس اف اداره فرهنگ و ارشاد اوز
اداره فرهنگ و ارشاد اوز
اداره فرهنگ و ارشاد اوز
پروژه ال اس اف اقامتگاه مسکونی مسجد اوز
اقامتگاه مسکونی مسجد اوز
اقامتگاه مسکونی مسجد اوز
پروژه ال اس اف بنای الحاقی اداری صنعتی
بنای الحاقی اداری صنعتی
بنای الحاقی اداری صنعتی
پروژه ال اس اف مدرسه اندیشه
مدرسه اندیشه
مدرسه اندیشه
پروژه ال اس اف اضافه بنای آقای حاجیان
اضافه بنای آقای حاجیان
اضافه بنای آقای حاجیان

با ما در ارتباط باشید

ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۳۱۵۷۲۴-۸۸۸۴۹۶۲۲
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۳۱۵۷۲۴
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۹۱۲-۵۳۶۱۷۰۰
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf info@speedsazeh.com
تهران- خیابان قائم مقام فراهانی - نرسیده به مطهری -کوچه ماگنولیا - پلاک ۳۲ واحد ۸

شرکت اسپید سازه پرشین