عوامل مؤثر بر قیمت ال اس اف و هزینه تمام‌شده اسکلت LSF :

در این مطلب به‌طور مشروح نکات و عواملی را که در تعیین قیمت و هزینه نهایی یک سازه سبک فولادی مؤثر است را شرح داده خواهد شد.  همان‌طور که مشخص است عامل اصلی در برآورد هزینه سازه ال اس اف، وزن سازه و میزان فولاد مصرفی برای تولید آن است. عوامل دیگری نیز همچون دستمزدهای اجرا ، پیچ‌ها و لوازم مصرفی نصب نیز از تغییراتی که در زیر توضیح داده خواهد شد تأثیر می‌پذیرند. شاخص‌هایی همچون کاربری و مشخصات عمومی‌ساختمان،  نوع معماری متناسب نقشه ساختمان ال اس اف و موقعیت مکانی پروژه در این نوشته مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

الف) مشخصات کلی و کاربری ساختمان با سازه ال اس اف:

 • کاربری یک ساختمان از عوامل مؤثر روی قیمت تمام‌شده سازه ال اس اف است. نوع بهره‌برداری تجاری، مسکونی، اداری و خدماتی یک بنا، مستقیماً مقدار بار زنده طراحی را مشخص می‌کند که افزایش آن در کاربری‌های تجاری و عمومی‌موجب افزایش وزن سازه خواهد شد. همچنین کاربری بر شکل معماری ساختمان (که تأثیر آن در بخش بعدی توضیح داده می‌شود) تأثیر خواهد داشت.
 • مشخصات عمومی‌ساختمان با سازه سبک نیز تأثیر به سزایی در قیمت دارند. به‌عنوان‌مثال افزایش حجم کلی پروژه و مساحت زیربنا در سرشکن شدن هزینه‌های جانبی اجرا تأثیر به سزایی دارد. همچنین در ساختمان دو یا سه‌طبقه، ازآنجاکه طبقات زیرین می‌بایست علاوه بر بارهای طبقه خود، نیروهای وارده از طبقات بالا را نیز منتقل کنند طبیعتاً نیاز به مقاطع متراکم‌تری داشته و وزن بیشتری خواهند داشت که این امر میانگین وزن سازه در هر مترمربع برای کل ساختمان را افزایش می‌دهد.
 • اجرای ساختمان روی بام به‌صورت اشکوب هم در طراحی سازه، (با اثر روی نیروی باد در ارتفاع و نیروی زلزله در طبقات بالایی، موجب افزایش نیروهای جانبی وارده بر ساختمان می‌شود) و اثر افزایشی بر وزن سازه خواهد داشت. ضمن آنکه دشواری‌های اجرای سازه در ارتفاع و بالای بام، دستمزدهای نصب اسکلت LSF را افزایش می‌دهد.

ب) معماری سازه ال اس اف:

رعایت نکات و محدودیت‌های سازه‌های سبک فولادی در طراحی معماری یک بنا با سازه ال اس اف بسیار ضروری است. شرح کامل این محدودیت‌ها و نکاتی که باید در نظر داشت در مقاله “معماری مناسب برای سازه ال اس اف” شرح داده‌شده است. لکن مشخصه‌هایی نیز در شکل و فرم معماری ساختمان تأثیر به سزایی روی عوامل اصلی قیمت سازه همچون وزن اسکلت و دستمزد اجرا دارد.

 • ارتفاع دیوار سازه که متناسب با ارتفاع نهایی موردنظر بهره‌بردار است در کاهش یا افزایش وزن سازه ال ال اف مؤثر است. چنانچه توصیه می‌شود ارتفاع دیوارها از 3.5 متر تجاوز نکند. این امر به معنی عدم امکان اجرا در ارتفاع بالاتر نیست، بلکه برای بیش از این ارتفاع علاوه برافزایش ظاهری و مشهود حجم اسکلت پارامترهای طراحی نیز اثر افزایشی روی وزن خواهد داشت.
 • دهانه تیر ریزی که متناسب با ابعاد فضاهای داخلی ساختمان است اثر قابل‌توجهی در طراحی سازه LSF دارد. ازآنجاکه سازه ال اس اف یک سازه دیوار باربر است، تعین دهانه در هر بخش داخلی بنا متأثر از موقعیت دیوارها پیرامون آن بخش است که معمولاً جهتی برای تیر ریزی انتخاب می‌شود که کوتاه‌ترین دهانه را داشته باشد. بیشینه طول تیر ریزی برای طبقات پائینی در ساختمان‌های دو و سه‌طبقه 5.5 – 6 متر است. و برای طبقه بالایی ساختمان و ساختمان‌های یک طبقه 8-10 متر مناسب است. بدیهی است افزایش دیوارهای داخلی موجب کاهش دهانه‌های تیر ریزی خواهد شد و اثر مثبت این اتفاق بر وزن اضافه‌شده دیوارهای داخلی مذکور غالب خواهد بود و درمجموع موجب کاهش وزن اسکلت می‌گردد.
 • نوع سقف نهایی که می‌تواند شیب‌دار، با خرپا به‌اضافه پرلین یا تیر ریزی در خلاف جهت شیب باشد؛ یا آنکه به‌صورت تخت ، با تیرک‌های تک یا دوبل و یا خرپاهای موازی (پارالل) طراحی شود.

ازآنجا ظرفیت باربری و پتانسیل طراحی خرپاها و تنوع شکلی آن‌ها بالاتر است برای دهانه‌های بیشتر استفاده می‌شوند. همچنین غالباً سقف‌های شیب‌دار وزن کمتری نسبت به نمونه‌های هموار خوددارند. این تفاوت از نوع پوشش نهایی آن‌ها و بار مرده حاصله و تفاوت در اثر  بار برف و زنده بام ایجاد می‌شود. این نکته علاوه بر تأثیر مستقیم بر وزن سازه ال اس اف و نتیجتاً قیمت تمام‌شده سازه LSF، در هنگام تکمیل ساختمان و هزینه نهایی ساختمان ال اس اف مؤثر خواهد بود.

 • بازشوها نیز محدودیت‌های ابعادی خاصی در سازه‌های ال اس اف دارند که شرح آن در مقاله “معماری مناسب برای سازه ال اس اف” داده خواهد شد. لکن در صورت ضرورت ایجاد بازشوهای بزرگ، به دلیل نیاز تقویت‌های پیچیده، هم ازنظر وزنی و هم دستمزدی روی قیمت تمام‌شده سازه ال اس اف اثری افزایشی خواهد گذاشت.

ج) موقعیت مکانی پروژه ال اس اف:

موقعیت جغرافیایی و اقلیمی‌پروژه نیز همانند هر ساختمان دیگری بر روی هزینه سازه سبک مؤثر است. این اثر می‌تواند به دلیل فاصله از مرکز تولید و استقرار عوامل طراحی و اجرا باشد، یا ویژگی‌های خاص اقلیمی‌و زمین‌شناسی.

 • فاصله پروژه از مرکز تولید و دفاتر فنی طراحی و اجرایی، هزینه‌های حمل سازه ال اس اف و همچنین دستمزد عوامل اجرایی و هزینه‌های استقرار آن‌ها در محل کارگاه را افزایش داده و روی قیمت سازه‌های ال اس اف تأثیرگذار است.
 • جغرافیا و اقلیم نیز با شاخص‌های گوناگون بر طراحی سازه و اجرای آن اثرگذارند. چنانچه منطقه جغرافیایی ازنظر لرزه‌خیزی، سرعت باد منطقه، ارتفاع ساختمان از محیط پیرامون، رطوبت هوا، و تغییرات شدید دما و عوامل خورنده شیمیایی (باران‌های اسیدی و خوردگی‌های نمکی مجاور دریا) در طراحی سازه ال اس اف و انتخاب پوشش زینک (کوتینگ ورق گالوانیزه) تعیین‌کننده هستند. به‌عنوان‌مثال ورق موردنیاز برای تولید سازه LSF در یک ساختمان در منطقه عسلویه با رطوبت و خورنده‌های گوناگون شیمیایی مخصوص آن منطقه می‌بایست با کوتینگ حداقل 275 گرم بر مترمربع (Z – 275) باشد که ورقی به‌مراتب گران‌تر از ورقه‌ای عادی مورداستفاده در مناطق خشک است.

ویژگی‌های سازه ال اس اف | سازه LSF چیست؟

ال اس اف چیست؟

سازه‌ای فلزی، متشکل از دیوارهای باربر و تیرک‌ها و خرپاهای سقف و ساخته‌شده از بخش‌های مختلف سازه‌ای همچون:

 • ستونک‌های عمودی (استاد) در دیوارها
 • اعضای افقی ابتدایی، انتهایی و میانی (رانر یا تراک) در دیوارها و خرپاهای بلند
 • اعضای بادبندی و مورب (بریس و وِب) در بادبند دیوارها و روف‌پنل‌ها، نعل درگاه‌ها و اعضای میانی خرپاها
 • تیرک‌های اصلی و کلاف‌ها و کمرکش‌های آن‌ها در جویست‌پنل‌ها
 • اعضای افقی سقف شیب‌دار (پرلین یا لاپه) و کلاف آن‌ها در روف‌پنل‌ها

از مقاطع سبک که به‌صورت نورد سرد از ورق فولادی کم ضخامت گالوانیزه تولید گردیده و با پیچ به یکدیگر متصل شده است.

این تعریف ساده و کلی در بخش‌های مختلف این سایت به‌صورت مفصل‌تر شرح داده‌شده است.(مطالعه بیشتر در ویکی پدیا)

لازم به توضیح است کلیه مطالب سایت پیرامون سازه ال اس اف در محدوده تولیدات و توانمندی‌های این شرکت بوده و حاصل مطالعات و تجربیات مدیران و کارشناسان این شرکت است. این مطالب ممکن است تعاریف جامع و کاملی از سازه و ساختمان ال اس اف نباشد.

کاربرد و مزایا – سازه سبک فولادی LSF:

برتری‌های یک ساختمان با اسکلت قاب فولادی سبک LSF  نسبت به  ساختمانی با اسکلت  فولاد گرم، بتن مسلح، سازه چوبی و یا مصالح بنایی رایج بسیار زیاد است در این قسمت فقط مزایای سازه (اسکلت) این ساختمان بررسی می‌گردد:

کاربرد و مزایای ال اس اف

 • سبکی و وزن کم سازه: اصلی‌ترین مزیت سازه ال اس اف همان‌گونه که در نام آن نیز اشاره‌شده سبک بودن آن است. وزن کم سازه محاسن متعددی دارد، همچون : صرفه‌جویی در مصرف مصالح، سرعت‌بالای تولید و اجرا، سهولت در مونتاژ و نصب، حمل و جابجایی آسان قطعات، افزایش ایمنی هنگام ساخت، کاهش ریسک اشتباهات طراحی و تولید حین اجرا (ناچیز بودن ضرر جایگزینی قطعات)، امکان ساخت و اجرا در مکان‌ها و محیط‌های گوناگون، امکان ساخت به‌صورت اضافه طبقه (اضافه اشکوب) روی همه بناها حتی ساختمان‌های قدیمی.
 • سرعت‌بالای اجرا: دومین مزیت مهم اسکلت LSF که در نام شرکت ما به آن اشاره‌شده، سرعت‌بالای در تولید و اجرای آن است، همان‌طوری که در بالا اشاره شد بخش مهمی‌از این خصوصیت مرهون وزن کم سازه است که کار را در مراحل اجرایی بسیار سریع و آسان می‌نماید. ضمن آنکه ویژگی‌های طراحی سازه ال اس اف مانند انتقال بار سقف‌ها به‌وسیله دیوارهای باربر، تیر ریزی یک‌طرفه با جویست‌های نزدیک به هم و عرشه فولادی روی، خرپاها و روف‌پنل‌ها و آماده بودن فریم انتظار در و پنجره و نعل درگاه آن‌ها در کلیه دیوارها، موجب می‌گردد ضمن اینکه ساخت اسکلت و آماده‌سازی آن برای ادامه کارهای ساختمان به‌سرعت انجام می‌پذیرد، دیگر عملیات ساختمانی تسریع یافته، تکمیل ساختمان زودتر و طبعاً بهره‌برداری و یا بازگشت سرمایه سریع‌تر محقق گردد.
 • نسبت بالای مقاومت به وزن عضو: وزن هر متر از یک پروفیل گالوانیزه سرد نورد شده با توجه به ضخامت اندک آن بسیار کم و به نسبت مقاومت آن در جهت‌ها و بارهای گوناگون به‌تناسب بسیار خوب است. ضمن آنکه سبک بودن قطعات حمل و جابجایی در هنگام تولید، مونتاژ و نصب را بسیار آسان و کم‌هزینه می‌کند.
 • مقاومت در برابر خوردگی، پوسیدگی و جانوران موذی: فولاد و بخصوص ورق فولادی با پوشش گالوانیزه گرم در برابر حشرات و جوندگان نفوذناپذیر بوده و ازآنجایی‌که دارای قابلیت جذب رطوبت نیست، زمینه مناسب برای رشد کپک و انگل‌های زیان‌بار در آن وجود ندارد. همچنین پوشش کافی فلز روی Zinc، قطعات را در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی‌های نمکی، اسیدی و … بسیار مقاوم می‌کند. از طرف دیگر عدم جذب رطوبت مانع مشکلاتی مثل اعوجاج، انقباض و پیچ‌خوردگی قطعات و صدای جیرجیر کف، شکم‌دادگی دیوارها و ترک درای‌وال که معمولاً در سازه‌های چوبی رخ می‌دهد، خواهد شد.
 • طول اعضا: ازآنجاکه سازه LSF به‌صورت رول فرمینگ از کویل ورق گالوانیزه تولید می‌گردد، تولید هر قطعه در طول دلخواه موجب صرفه‌جویی در مصرف فولاد با حذف اورلپ‌ها و پرت برش و غیره می‌شود. همچنین این امر سرعت تولید و اجرا را بالابرده و کیفیت اجرا همچون ترازی، ریسمانی؛ شاقولی و گونیایی قسمت‌های مختلف را تسهیل می‌نماید. تنها محدودیت اسکلت ال اس اف، محدودیت طول اعضاست که به دلیل شرایط حمل اجتناب‌ناپذیر است.
 • متریالی غیر آتش‌زا و نا سوختنی: فولاد ماده سوختنی نیست و هنگام آتش‌سوزی به‌عنوان سوخت عمل‌نکرده و دود مواد سمی‌نیز منتشر نمی‌کند.
 • مزیت‌های زیست‌محیطی: فولاد مصالحی است که صد درصد قابل بازیافت بوده و تولید آن به روش نورد سرد و نصب آن با پیچ انرژی کم (الکتریکی) مصرف کرده و انرژی گرمایی نیز آزاد نمی‌کند.ال اس اف چیست؟
 • پیش ساختگی و تولید انبوه: تولید صنعتی و کارخانه‌ای سازه LSF (البته با ماشین‌آلات تمام‌اتوماتیک و به‌صورت CAD/CAM) با توجه به مزیت‌های طراحی و تولید، بسیار سریع و ساده بوده و نیز می‌توان در مقیاس انبوه و با سرعت زیاد ساختمان‌های تیپ و یا متفاوت را تولید و به محل‌های اجرا ارسال نمود.
 • عدم تأخیر ناشی از وضعیت آب‌وهوا: ازآنجاکه این سازه مانند بتن محدودیت اجرا در دماهای بالا و یا یخبندان ندارد و در مقایسه با سازه فلزی گرم معمولاً نیاز به جرثقیل ندارد در بیشتر شرایط آب‌وهوایی عملیات مونتاژ و نصب متوقف نمی‌گردد. ضمن آنکه تولید در کارخانه بدون توجه به بدترین شرایط هم بی‌وقفه ادامه خواهد داشت.
 • عدم نیاز به فونداسیون حجیم: سبک بودن سازه و تقسیم بارهای وارده به‌وسیله دیوارهای باربر که در طول نسبتاً زیاد این دیوارها اعمال می‌گردد، موجب عدم نیاز به فونداسیون‌های حجیم معمول در سازه‌های دیگر می‌گردد. به‌طوری‌که در ساختمان‌های روی زمین یک پی گستره باضخامت کم و حتی در مواردی فقط با یک مش در پایین، یا شناژهای بتن مسلح در ابعاد بسیار جزئی و حداقل آرماتور و یا ترکیب این دو (پی گسترده و شناژ) لازم است و نیز در اضافه طبقات در صورت وجود دال بتنی مناسب روی سقف ساختمان موجود همین دال معمولاً برای اتصال سازه ال اس اف کافی است و در صورت عدم وجود دال بتنی یا مناسب و کافی نبودن آن، اجرای یک شاسی فلزی (معمولاً با پروفیل قوطی) برای اتصال سازه به آن کفایت می‌کند. این امر هزینه، زمان و مصالح مصرفی و دردسرهای ناشی از نیروی کار سنتی را بسیار کاهش می‌دهد.

موارد بالا تنها بخشی از مزیت‌ها و ویژگی‌های مثبت سازه ال‌ اس‌ اف بود نکات جزئی فروانی نیز وجود دارد که ذکرآنها خارج از حوصله یک وب سایت است.

مقاومت در برابر زلزله در سازه‌های سبک LSF

مقاومت در برابر زلزله در سازه‌های سبک LSF

وقوع زلزله‌های اخیر که سبب خرابی و کشته شدن انسان‌های بی‌شماری گشته است، مبین عدم‌کفایت بخشی از ساختمان‌ها در تحمل نیروهای مخرب زلزله می‌باشد. ازآنجایی‌که روال طراحی و اجرای ساختمان‌ها برای سطوح عملکرد و سطوح لرزه‌ای تعریف و مشخص می‌شود، لذا نمی‌توان ادعا کرد که ساختمانی می‌تواند ضد زلزله باشد بنابراین اصطلاح ساختمان “مقاوم در برابر زلزله‌ای با شدت مشخص” توصیف صحیح‌تری است که باید کوشید تا جایگزین این غلط مصطلح شود.

هدف از ساخت‌وساز مقاوم در برابر زلزله، احداث ساختارهایی است که در طول فعالیت لرزه‌ای بهتر از همتایان معمول خود عمل کرده و به‌عبارت‌دیگر در برابر بزرگ‌ترین زلزله با احتمال خاصی که احتمالاً در محل رخ می‌دهد، مقاومت کنند.سازه lsf مقاوم به زلزله

یکی از مؤلفه‌های اصلی در تأثیر نیروی زلزله بر ساختمان، جرم ساختمان است، هر چه ساختمان سبک‌تر ساخته شود، رفتارش در برابر بارهای زلزله مناسب‌تر می‌شود. مصالح استفاده‌شده در ساختمان‌ها علاوه بر سبکی باید انعطاف‌پذیر نیز باشند زیرا در این صورت دارای نقطه شکست بالا بوده و می‌توانند در مقابل هرگونه شوک لرزه‌ای مقاومت کنند.

قاب‎‎های سبک فولادی (Light Steel Frames) سازه‌هایی هستند که به دلیل سبکی و انعطاف‌پذیری، می‌توانند به‌عنوان سیستم‌های مقاوم در برابر زلزله به کار گرفته شوند. این سازه‌ها با توجه به مداخله کمتر کارگران ماهر و درصد کم تلفات مصالح در طول ساخت اسکلت، بهترین نسبت هزینه به عملکرد را دارا هستند.

مزایای ال اس اف:
 • زمان ساخت‌وساز اسکلت ال اس اف، در مقایسه با سیستم‌های متعارف کمتر از یک‌سوم است.
 • ورق‌های فولادی دارای قدرت بالا و وزن کم هستند و بنابراین نصب جرثقیل در اغلب طرح‌ها ضروری نیست.
 • فولاد به‌قدری انعطاف‌پذیر است که می‌تواند در زلزله یا بادهای سنگین مقاومت نماید. همچنین شکل‌پذیری آن سبب می‌شود که هرگاه سازه LSF در معرض نیروهای بزرگ قرار گیرد با تغییر شکل خود، بدون خرابی به ساکنان برای تخلیه هشدار دهد.
 • به دلیل ویژگی‌های اساسی فولاد ضدزنگ و نیاز کم به تعمیر و نگهداری در طول سال‌ها، این سازه‌ها از عمر بالایی برخوردارند.
 • پیچیده بودن اعضا به ‌یکدیگر سبب مقاومت بالای لرزه‌ای و انعطاف‌پذیری کل اسکلت LSF شده است.
 • به سازندگان اجازه می‌دهد علاوه بر هزینه و زمان کم، به طیف گسترده‌ای از سبک‌های معماری دست یابند.
 • اغلب بر پی‌های کم‌حجم بتنی ساخته می‌شوند.
 • در سازه ال اس اف صرفه‌جویی انرژی در سرمایش و گرمایش، قابل‌توجه است.
 • عدم استفاده از مواد آلاینده در ساخت‌وساز و استفاده از مصالح قابل بازیافت، موجب کاهش حدود 70 درصدی انرژی می‌شود و از انتشار گاز CO2 می‌کاهد.
 • ظاهر بیرونی نهایی ساختمان‌ بسیار شبیه سیستم‌های معمولی است بااین‌حال، حفظ نماهای داخلی و خارجی برای مدت‌زمان طولانی، بدون نشست، ترک و رنگ محوشده، مزیت بزرگی است که نسبت به دیگر سیستم‌های سازه‌ای دارا می‌باشد.
 • سازه LSF به‌راحتی با استفاده از پیچ یا پرچ ساخته و بدون هیچ مشکلی جداسازی می‌شود. این امر، زمان ساخت را کاهش می‌دهد و ازاین‌رو یکی از گزینه‌ها برای سازه موقت خواهد بود.
معایب ال اس اف:
 • بالا بودن هزینه تأمین ورق
 • محدودیت در دهانه و طبقات
 • نیاز به نیروی کار متخصص و نرم‌افزار طراحی و ساخت انحصاری
 • نبود کنترل آیین‌نامه‌ای اتصالات
 • کمبود دانش فنی سیستم‌های تولید و کنترل طرح و همچنین همه‌گیر نشدن در سطح کشور سبب شده که شاهد ساخت سازه‌های غیراستاندارد از یک‌سو و کنترل‌های غیر فنی و ناکارآمد از سوی دیگر باشیم که این امر به‌نوبه خود موجب سردرگمی‌کارفرما در انتخاب و سوءظن کارشناسان فنی و خبره به این سازه، دامن می‌زند.
  برای مطالعه‌ی بیشتر در ارتباط با سازه‌های سبک فولادی می‌توانید به معرفی این سازه‌ها در ویکی پدیا سری بزنید.

دیوارهای داخلی با ال اس اف

دیوارهای داخلی با ال اس اف

امروزه دیگر استفاده از مصالح سنتی برای اجرای پارتیشن‌ها و تیغه‌های داخلی یک ساختمان، تنها گزینه پیش روی سازندگان نیست. استفاده از روش‌های خشک (درای وال) برای ساخت این دیوارها بسیار رایج شده و امکانات متنوعی را در اختیار گذاشته است.

دیواز‌های داخلی با ال اس اف

زیرسازی مرسوم برای دیوارهای داخلی که طبعاً باربر نبوده و فقط می‌بایست وزن پوشش‌ها و بارهای مماسی احتمالی را تحمل کند، بسیار ساده و با استفاده از پروفیل‌های بسیار سبک و کم ضخامت سرد نورد شده به روش تولید شاخه‌ای صورت می‌پذیرد.

در چنین حالتی استفاده از پروفیل‌های سنگین‌تر اسکلت LSF که برای باربری سازه‌ای پیش‌بینی‌شده‌اند، توجیه اقتصادی نداشته و ازنظر مهندسی صحیح نیست، لکن در بعضی مواقع به دلیل نیاز به‌دقت بالا، ضرورت پیش ساختگی و سرعت زیاد، ابعاد بزرگ دیوار، سنگین بودن مصالح پوششی موردنظر، سنگینی نسبی نصبیات مماسی روی دیوار و یا ملاحظات دیگر، استفاده از دیوار پیش‌ساخته ال اس اف برای تیغه داخلی و پارتیشن  مناسب‌ترین راه‌حل خواهد بود.

سازه‌های ترکیبی ال اس اف

کاربرد سازه سبک LSF در دیگر ساختارهای سازه‌ای و یا ترکیبی، بسیار گسترده است و مزایا متعدد ال‌ اس‌ اف استفاده از آن را به گزینه مطلوب تبدیل می‌نماید.

سازه ترکیبی با اسکلت LSF برای ساخت ساختمان‌های 4 و 5 طبقه، و نیز ساختمان‌هایی که نیاز به زیرزمین و پارکینگ دارند انتخاب مناسبی است و یا طبقاتی که ساخت آن‌ها با سازه ال‌ اس‌ اف میسر نیست(محدودیت‌های LSF)، این‌گونه ساختمان‌ها به‌صورت ترکیبی از اسکلت فلزی یا بتنی و سازه سبک فولادی طراحی می‌شوند.

در این ساختمان‌ها معمولاً اسکلت طبقه/طبقات پائین مثل زیرزمین؛ همکفِ پارکینگ و طبقات ابتدایی بیشتر از سه‌طبقه، با استفاده از دستگاه‌های سازه‌ای رایج فلزی یا بتنی با توجه به بار طبقات بعدی اجرا می‌گردد، سپس طبقات بالا بر‌اساس سازه سبک فولادی طراحی و اجراشده، همچنین دیوارهای پیرامونی و جداکننده طبقات پایین نیز با دیوارهای اسکلت LSF به‌صورت درای وال تکمیل می‌گردد.

سازه سبک فولادی ترکیبیدقت در اجرای اسکلت فلزی و بتنی در این روش و به‌خصوص دقت در تسطیح دال بتنی و تراز بودن آن بسیار حائز اهمیت است. در برخی از ساختمان‌ها نیز ممکن است به دلیل شرایط خاص راه‌پله و یا نیاز به آسانسور، کل باکس پله تا خرپشته و اتاقک آسانسور با سازه فلزی اجرا شود.

ورق‌ها و مقاطع در سازه LSF

ورق‌ها و مقاطع مورداستفاده  در سازه‌های ال اس اف تولیدی شرکت اسپید سازه پرشین از ویژگی‌های زیر برخوردارند:

ضخامت ورق‌ها: دستگاه‌های نورد سرد شرکت Framecad نیوزلند را می‌توان با ضخامت‌های متنوعی از ورق‌ها تغذیه کرد، لکن به دلایل فنیِ تولید و دلایل اقتصادی و انبارداری امکان طراحی و تولید سازه با ورق‌های ضخامت گوناگون در کارخانه وجود نداشته و فعلاً ورق ضخامت 1/25 میلی‌متر برای مقطع 150 میلی‌متری ورق ضخامت 1 میلی‌متر برای مقطع 89 میلی‌متری تهیه و بر اساس آن طراحی و تولید صورت می‌پذیرد.

مشخصات فولاد: طبق کلیه آئین‌نامه‌ها فولاد مصرفی یا به عبارتی پایه اصلی فولاد ورق گالوانیزه می‌بایست از نوع سازه‌ای(استراکچرال) بوده و دارای مقاومت مشخصی طبق جداول استاندارد باشد. استانداردهای مختلفی در سراسر دنیا به شرح این مشخصات می‌پردازند که در اینجا استاندارد اروپا EN 10147 و در پرانتز استاندارد ژاپنJIS G3302 ذکر می‌شود.

ورق تولید سازه LSF (ال‌ اس‌ اف) که بیشتر به‌عنوان ورق گالوانیزه بین عموم شناخته می‌شود و بخش عمده بازار را تشکیل داده، ورق تجاری(کامرشیال Commercial) ورق‌های پرس‌کاری(دراوینگ Drawing) است. فولاد پایه این ورق از کیفیت مطلوبی برای سازه برخوردار نبوده و استفاده از آن به‌جز در قطعات پانل‌های غیر باربر مانند پارتیشن‌ها مجاز نیست. این ورق‌ها با کدهای DX51D+Z تا DX54D+Z تحت زیرشاخه EN 10142 اتحادیه اروپا نام‌گذاری می‌شوند. (SGCC و SGCD1 تا SGCD3 زیرشاخه JIS G3302 استاندارد ژاپن)

اما ورق مناسب برای سازه باربر و مقاوم ال‌ اس‌ اف [با توجه به اینکه عدد داخل کد بیانگر مقاومت تسلیم است] به ترتیب S220GD+Z و S250GD+Z و S280GD+Z و S320GD+Z و S350GD+Z و S550GD+Z هستند. ( SGC340 و SGC400 و SGC440 و SGC490 و SGC570 [عدد داخل کد در اینجا بیانگر تنش نهایی فولاد است] در استاندارد ژاپن)

البته به دلیل محدودیت شدید تولید ورق باکیفیت در داخل و تعرفه بسیار زیاد واردات و عدم شناخت بازرگانان فولاد از موارد فوق، به‌سختی در بازار ایران فقط ردیف‌های اول و شاید دوم ورق با این مشخصات قابل‌خرید باشد و ورق‌های مقاومت بالاتر بسیار دست‌نیافتنی هستند.

مشخصات پوشش گالوانیزه: مقدار پوشش گالوانیزه بر روی ورق فولادی یا باضخامت آن در هر طرف به میکرون بیان می‌شود یا با وزن آن روی هر مترمربع دو روی ورق به‌صورت گرم بر مترمربع درج می‌گردد.

طبق آئین‌نامه طراحی و اجرای سازه‌های فولادی سبک سرد نورد ایران (نشریه شماره 612) حداقل پوشش گالوانیزه باید 180 گرم بر مترمربع Z180 باشد. بازهم لازم به ذکر است گرچه این کیفیت در ایران قابل‌تولید است ولی تهیه و سفارش آن بازهم دشواری‌های خود را دارد.

مقطع 89: این مقطع به شکل C با جان 89 میلی‌متر، بال‌های 41 و 39 میلی‌متر (مختصراً 40 میلی‌متر میانگین در نظر گرفته می‌شود) و لبه‌های 10 میلی‌متر معمولاً از ورق ضخامت 1 میلی‌متر (گاهی اوقات 0.9 یا 0.95 میلی‌متر) تولید می‌گردد. سطح مقطع آن 172 میلی مترمربع وزن واحد طول آن 36/1 کیلوگرم است.

مقطع 150: این مقطع به شکل C با جان 150 میلی‌متر، بال‌های 41 و 39 میلی‌متر (مختصراً 40 میلی‌متر میانگین در نظر گرفته می‌شود) و لبه‌های 11 میلی‌متر معمولاً از ورق ضخامت 25/1 میلی‌متر تولید می‌گردد. سطح مقطع آن 302 میلی مترمربع وزن واحد طول آن 45/2 کیلوگرم است.

ورق عرشه فولادی: این عرشه مقداری با ورق‌های عرشه فلزی اسکلت‌های گرم متفاوت بوده و ظریف‌تر از آن‌هاست. مقطع آن ذوزنقه با گام‌های 4 و 8 سانتیمتری و ارتفاع 38 میلی‌متری است. ضخامت ورق آن بسته به طراحی معمولاً 8/0 یا 7/0 میلی‌متر است.

مقاطع دوگانه ذکرشده برای تولید تمام قطعات سازه‌ای یک اسکلت ال‌اس‌اف مانند استادها (ستونک‌ها) ، رانرها (تراک‌ها) ، بادبندها (بریس‌ها) ، کمرکش‌ها (ناگ‌ها) ، کلیه اجزای اصلی و مورب خرپاها و نعل درگاه‌ها، فریم پیرامون درها و پنجره‌ها، روف‌پنل‌ها (پرلین‌ها) به‌کار گرفته‌شده و تغییر عمده‌ای به‌جز پانچ و لبه‌برداری و گوشه‌گیری برای اتصال در آن‌ها ایجاد نمی‌گردد.

مجتمع‌های گردشگری با ال اس اف

رشد سریع صنعت توریسم و اهمیت آن در اقتصاد کشور، تقویت زیرساخت‌های موردنیاز این صنعت را دوچندان کرده است. متأسفانه علی‌رغم ظرفیت بسیار بالای تمام پهنه کشور ما در جاذبه‌های گردشگری، زیرساخت‌های مناسب این بخش مانند:

 • مراکز اقامتی (اعم از هتل‌ها و‌هاستل‌ها، مهمان‌پذیرها و سوئیت‌های اجاره‌ای)
 • ساختمان‌های بهداشتی مانند سرویس‌های بهداشتی، رختکن و دوش آب شیرین در سواحل
 • فروشگاه‌ها و بازارچه‌های فروش محصولات بومی‌و صنایع‌دستی
 • کمپ سایت‌ها و محوطه‌های برپایی چادر

همچنان با کمبودهای جدی مواجه است.

به‌کار‌گیری سیستم سازه سبک فولادی LSF با توجه به تمام ویژگی‌هایی که ازلحاظ سرعت اجرا و هزینه دارد می‌تواند به‌سرعت این خلأ را جبران کرده و موجب رونق صنعت گردشگری در نقاط دورافتاده‌تر کشور گردد.

ساختمان‌های تجاری و خدماتی با ال اس اف

بهره‎‌گیری از سازه ال اس اف در ساختمان‌های تجاری و خدماتی

بسیار معمول است که در محیط‌های شهری و روستایی و در امتداد راه‌ها نیاز به ساخت ساختمان‌های تجاری و خدماتی وجود داشته باشد، این‌گونه ساختمان‌ها می‌توانند موقت یا دائمی بوده و در ابعاد و متراژهای مختلف مدنظر باشند.  

کاربری این بناها به‌عنوان فروشگاه‌های بزرگ و کوچک، رستوران و تالار پذیرایی و مجتمع‌های بین‌راهی و … است.

سیستم سازه سبک فولادی (ال‌ اس‌ اف) برای ساخت این نوع از ساختمان‌ها که به‌صورت معمول یک یا دوطبقه هستند انتخابی کارآمد در جهت کاهش هزینه، صرف زمان و انرژی کمتر، بهره‌برداری سریع و بازدهی عالی خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سازه‌ سبک فولادی مقاله ویژگی‌های ال اس اف را بخوانید.

می‌توانید به ویکیپدیا یا Framecad مراجعه کنید.

اضافه طبقه (اضافه اشکوب)

نیاز روزافزون ساختمان‌های شهری به فضاهای جدید و محدود بودن و قیمت بالای زمین در شهرها تمایل مالکان را برای ساخت طبقه جدید روی بام ساختمان‌های موجود افزایش داده است.

مزایای ساخت اضافه طبقات با سازه سبک فولادی نسبت به ساخت با دستگاه‌های دیگر و یا تخریب و نوسازی کلی بی‌شمارند که از آن جمله:

 • کاهش زمان ساخت و به بهره‌برداری رسیدن سریع فضای جدید
 • تفاوت چشمگیر هزینه‌ها
 • کاهش صدمات و مزاحمت‌ها برای ساختمان‌های اطراف و گذرهای عمومی
 • هزینه اندک اخذ پروانه ساخت و دیگر مجوزهای قانونی
 • عدم سختگیری شهرداری‌ها دردادن پروانه برای اضافه طبقه با این سیستم
 • کاهش قابل‌توجه بارهای مرده بام ساختمان‌های قدیمی‌با جمع‌آوری کف‌سازی و شیب بندی قبلی (که معمولاً با مصالح سبک انجام نمی‌پذیرفت)
 • امکان هماهنگی ظاهر و نمای طبقه جدید با ساختمان موجود فارغ از نوع متریال قبلی
 • عدم ایجاد اختلال یا توقف در استفاده از طبقات زیرین حین ساخت طبقه جدید.

موارد فوق و نکات فروان دیگر مؤید لزوم به حداقل رساندن تخریب ساختمان‌های موجود شهر که اکثراً هنوز به نیمه‌عمر مفید خود نرسیده‌اند می‌باشد.

با گرایش به ساخت اضافه طبقات در مقابل تخریب و نوسازی هزینه و زحمتی به شهر و شهروندان تحمیل نمی‌گردد همچنین فضای مازاد موردنیاز مالک با صرف حداقل هزینه و زمان ممکن خواهد شد.

انتخاب سیستم سازه سبک فولادی LSF برای ساخت این طبقات:

 • مزایا و امتیازات شهرداری‌ها در ارائه پروانه ساخت
 • سرعت‌بالا در به نتیجه رسیدن پوشش‌های اولیه ساختمان و جلوگیری از نفوذ آب در فصول بارندگی
 • قابل‌چشم‌پوشی بودن بار طبقه جدید روی سازه قدیمی‌به دلیل وزن بسیار کم آن

و بسیاری از دیگر مزیت‌های غیرقابل‌انکار این سیستم را در پی خواهد داشت که دلایل کافی برای استفاده از آن است.

ساختمان‌های ویلایی با ال اس اف

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای سازه ال‌ اس‌ اف، تولید و اجرای اسکلت ساختمان‌های ویلایی به این روش است.

این ساختمان‌ها غالباً دارای شرایط زیر هستند:

 • قالب کلی این ساختمان‌ها به‌صورت یک طبقه یا دوبلکس موردنظر است
 • در شرایطی با امکانات کم و خارج از شهرها ساخته می‌شود
 • ساخت سریع آن (با توجه به شرایط جوی مناطق ییلاقی، ساختِ با مجوز یا بدون آن‌ها و اشتیاق به بهره‌برداری هرچه زودتر) بسیار مطلوب است.

با توجه به موارد فوق انتخاب سازه سبک فولادی برای این‌گونه ویلاها و خانه‌های باغی انتخابی هوشمندانه است زیرا که زیربنای نسبتاً کم ساختمان‌های ویلایی برای سازندگان حرفه‌ای مطلوب نبوده و گاهی به‌صرفه‌تر است که مالک خود برای ساخت اقدام کند، طبیعتاً این روش به دلیل سهولت اجرا و نیز مشاوره و پشتیبانی شرکت ما تا آخرین مرحله ساخت کار را برای مالک بسیار آسان و به‌صرفه خواهد ساخت.

درعین‌حال اسکلت LSF به دلیل اتمام سریع و سرعت‌بالا در بازگشت سرمایه برای مجتمع‌های ویلایی و شهرک‌های توریستی و ساحلی و … بهینه و مقرون‌به‌صرفه است.