پروژه آشپزخانه صنعتی رستوران

کارفرما: خصوصی - مدیریت آشپزخانه 133
سال ساخت: 1392
محل اجرا: تهران - پیروزی
مساحت اجرا شده (متر مربع): 240
پروژه ال اس اف -1-آشپزخانه صنعتی رستوران
پروژه ال اس اف -2-آشپزخانه صنعتی رستوران
پروژه ال اس اف -3-آشپزخانه صنعتی رستوران
پروژه ال اس اف -4-آشپزخانه صنعتی رستوران

با ما در ارتباط باشید

ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۹۰۸۶۷۳-۸۸۹۰۹۴۷۱
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۹۲۶۸۷۵
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۹۱۲-۵۳۶۱۷۰۰
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf info@speedsazeh.com
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی (شهید عضدی)، نبش کوچه طاووس، پلاک ۶۰، واحد ۲۱

شرکت اسپید سازه پرشین