پروژه بنای دوطبقه اداری - صنعتی

کارفرما: شرکت سبز آبی
سال ساخت: 1401
محل اجرا: همدان-اسدآباد
مساحت اجرا شده (متر مربع): 245
پروژه ال اس اف -1-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -2-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -3-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -4-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -5-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -6-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -7-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -8-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -9-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -10-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -11-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -12-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -13-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -14-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -15-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -16-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -17-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -18-بنای دوطبقه اداری - صنعتی
پروژه ال اس اف -19-بنای دوطبقه اداری - صنعتی

با ما در ارتباط باشید

ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۳۱۵۷۲۴-۸۸۸۴۹۶۲۲
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۳۱۵۷۲۴
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۹۱۲-۵۳۶۱۷۰۰
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf info@speedsazeh.com
تهران- خیابان قائم مقام فراهانی - نرسیده به مطهری -کوچه ماگنولیا - پلاک ۳۲ واحد ۸

شرکت اسپید سازه پرشین