پروژه تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال

کارفرما: مدیریت شرکت آبسال
سال ساخت: 1401
محل اجرا: تهران - شمیران نو - هنرستان آبسال
مساحت اجرا شده (متر مربع): 410
پروژه ال اس اف -1-تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال
پروژه ال اس اف -2-تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال
پروژه ال اس اف -3-تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال
پروژه ال اس اف -4-تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال
پروژه ال اس اف -5-تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال
پروژه ال اس اف -6-تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال
پروژه ال اس اف -7-تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال
پروژه ال اس اف -8-تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال
پروژه ال اس اف -9-تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال
پروژه ال اس اف -10-تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال
پروژه ال اس اف -11-تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال
پروژه ال اس اف -12-تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال
پروژه ال اس اف -13-تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال
پروژه ال اس اف -14-تعویض سقف چوبی قدیمی هنرستان آبسال

با ما در ارتباط باشید

ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۳۱۵۷۲۴-۸۸۸۴۹۶۲۲
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۳۱۵۷۲۴
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۹۱۲-۵۳۶۱۷۰۰
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf info@speedsazeh.com
تهران- خیابان قائم مقام فراهانی - نرسیده به مطهری -کوچه ماگنولیا - پلاک ۳۲ واحد ۸

شرکت اسپید سازه پرشین