پروژه مدرسه 3 کلاسه (آموزش ال اس اف به کارکنان فنی سازمان)

کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان رضوی
سال ساخت: 1398
محل اجرا: مشهد
مساحت اجرا شده (متر مربع): 135
پروژه ال اس اف -1-مدرسه 3 کلاسه (آموزش ال اس اف به کارکنان فنی سازمان)
پروژه ال اس اف -2-مدرسه 3 کلاسه (آموزش ال اس اف به کارکنان فنی سازمان)
پروژه ال اس اف -3-مدرسه 3 کلاسه (آموزش ال اس اف به کارکنان فنی سازمان)
پروژه ال اس اف -4-مدرسه 3 کلاسه (آموزش ال اس اف به کارکنان فنی سازمان)
پروژه ال اس اف -5-مدرسه 3 کلاسه (آموزش ال اس اف به کارکنان فنی سازمان)
پروژه ال اس اف -6-مدرسه 3 کلاسه (آموزش ال اس اف به کارکنان فنی سازمان)
پروژه ال اس اف -7-مدرسه 3 کلاسه (آموزش ال اس اف به کارکنان فنی سازمان)
پروژه ال اس اف -8-مدرسه 3 کلاسه (آموزش ال اس اف به کارکنان فنی سازمان)
پروژه ال اس اف -9-مدرسه 3 کلاسه (آموزش ال اس اف به کارکنان فنی سازمان)

با ما در ارتباط باشید

ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۹۰۸۶۷۳-۸۸۹۰۹۴۷۱
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۹۲۶۸۷۵
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۹۱۲-۵۳۶۱۷۰۰
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf info@speedsazeh.com
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی (شهید عضدی)، نبش کوچه طاووس، پلاک ۶۰، واحد ۲۱

شرکت اسپید سازه پرشین