پروژه مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم

کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس تهران
سال ساخت: 1400
محل اجرا: تهران-رباط کریم
مساحت اجرا شده (متر مربع): 341
پروژه ال اس اف -1-مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
پروژه ال اس اف -2-مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
پروژه ال اس اف -3-مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
پروژه ال اس اف -4-مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
پروژه ال اس اف -5-مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
پروژه ال اس اف -6-مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
پروژه ال اس اف -7-مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
پروژه ال اس اف -8-مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
پروژه ال اس اف -9-مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
پروژه ال اس اف -10-مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
پروژه ال اس اف -11-مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
پروژه ال اس اف -12-مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
پروژه ال اس اف -13-مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
پروژه ال اس اف -14-مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
پروژه ال اس اف -15-مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم
پروژه ال اس اف -16-مدرسه استثنایی غدیر رباط‌کریم

با ما در ارتباط باشید

ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۹۰۸۶۷۳-۸۸۹۰۹۴۷۱
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۹۲۶۸۷۵
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۹۱۲-۵۳۶۱۷۰۰
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf info@speedsazeh.com
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی (شهید عضدی)، نبش کوچه طاووس، پلاک ۶۰، واحد ۲۱

شرکت اسپید سازه پرشین