پروژه مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان

کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان
سال ساخت: 1398
محل اجرا: سراوان-مهرستان
مساحت اجرا شده (متر مربع): 1300
پروژه ال اس اف -1-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -2-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -3-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -4-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -5-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -6-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -7-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -8-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -9-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -10-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -11-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -12-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -13-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -14-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -15-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -16-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -17-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -18-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -19-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -20-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -21-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -22-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -23-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -24-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -25-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان
پروژه ال اس اف -26-مدارس 11 گانه روستاهای مهرستان

با ما در ارتباط باشید

تلفن شرکت ۰۲۱-۸۸۳۱۵۷۲۴-۸۸۸۴۹۶۲۲
شمازه فکس شرکت ۰۲۱-۸۸۳۱۵۷۲۴
تلفن همراه ۰۹۱۲-۵۳۶۱۷۰۰
ایمیل شرکت info@speedsazeh.com
تهران- خیابان قائم مقام فراهانی - نرسیده به مطهری -کوچه ماگنولیا - پلاک ۳۲ واحد ۸

شرکت اسپید سازه پرشین