پروژه ساختمان دوطبقه سرایداری مدرسه

کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس تهران
سال ساخت: 1400
محل اجرا: تهران
مساحت اجرا شده (متر مربع): 195
پروژه ال اس اف -1-ساختمان دوطبقه سرایداری مدرسه
پروژه ال اس اف -2-ساختمان دوطبقه سرایداری مدرسه
پروژه ال اس اف -3-ساختمان دوطبقه سرایداری مدرسه
پروژه ال اس اف -4-ساختمان دوطبقه سرایداری مدرسه
پروژه ال اس اف -5-ساختمان دوطبقه سرایداری مدرسه
پروژه ال اس اف -6-ساختمان دوطبقه سرایداری مدرسه
پروژه ال اس اف -7-ساختمان دوطبقه سرایداری مدرسه
پروژه ال اس اف -8-ساختمان دوطبقه سرایداری مدرسه
پروژه ال اس اف -9-ساختمان دوطبقه سرایداری مدرسه
پروژه ال اس اف -10-ساختمان دوطبقه سرایداری مدرسه
پروژه ال اس اف -11-ساختمان دوطبقه سرایداری مدرسه

با ما در ارتباط باشید

ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۹۰۸۶۷۳-۸۸۹۰۹۴۷۱
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۹۲۶۸۷۵
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۹۱۲-۵۳۶۱۷۰۰
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf info@speedsazeh.com
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی (شهید عضدی)، نبش کوچه طاووس، پلاک ۶۰، واحد ۲۱

شرکت اسپید سازه پرشین