پروژه سرویس های بهداشتی شهری تهران

کارفرما: شهرداری منطقه 12 و 7 و 11
سال ساخت: 1393
محل اجرا: میدان رازی - میدان شوش - پل روشندلان
مساحت اجرا شده (متر مربع): 320
پروژه ال اس اف -1-سرویس های بهداشتی شهری تهران
پروژه ال اس اف -2-سرویس های بهداشتی شهری تهران
پروژه ال اس اف -3-سرویس های بهداشتی شهری تهران
پروژه ال اس اف -4-سرویس های بهداشتی شهری تهران
پروژه ال اس اف -5-سرویس های بهداشتی شهری تهران
پروژه ال اس اف -6-سرویس های بهداشتی شهری تهران
پروژه ال اس اف -7-سرویس های بهداشتی شهری تهران
پروژه ال اس اف -8-سرویس های بهداشتی شهری تهران
پروژه ال اس اف -9-سرویس های بهداشتی شهری تهران

با ما در ارتباط باشید

ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۳۱۵۷۲۴-۸۸۸۴۹۶۲۲
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۳۱۵۷۲۴
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۹۱۲-۵۳۶۱۷۰۰
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf info@speedsazeh.com
تهران- خیابان قائم مقام فراهانی - نرسیده به مطهری -کوچه ماگنولیا - پلاک ۳۲ واحد ۸

شرکت اسپید سازه پرشین