فهرست مطالب

بستن همه <|> باز کردن همه

مشخصات کلی و کاربری ساختمان با سازه ال اس اف:

  1. کاربری ساختمان:

    کاربری یک ساختمان از عوامل مؤثر روی قیمت تمام شده سازه ال اس اف است. نوع بهره برداری تجاری، مسکونی، اداری و خدماتی یک بنا، مستقیماً مقدار بار زنده طراحی را مشخص می کند که افزایش آن در کاربری های تجاری و عمومی موجب افزایش وزن سازه خواهد شد. همچنین کاربری بر شکل معماری ساختمان (که تأثیر آن در بخش بعدی توضیح داده می شود) تأثیر خواهد داشت.

  2. مشخصات عمومی:

    مشخصات عمومی ساختمان با سازه سبک نیز تأثیر به سزایی در قیمت دارند. به عنوان مثال افزایش حجم کلی پروژه و مساحت زیربنا در سرشکن شدن هزینه های جانبی اجرا تأثیر به سزایی دارد. همچنین در ساختمان دو یا سه طبقه، ازآنجاکه طبقات زیرین می بایست علاوه بر بارهای طبقه خود، نیروهای وارده از طبقات بالا را نیز منتقل کنند طبیعتاً نیاز به مقاطع متراکم تری داشته و وزن بیشتری خواهند داشت که این امر میانگین وزن سازه در هر مترمربع برای کل ساختمان را افزایش می دهد.

  3. اجرای سازه روی بام:

    اجرای ساختمان روی بام به صورت اشکوب هم در طراحی سازه، (با اثر روی نیروی باد در ارتفاع و نیروی زلزله در طبقات بالایی، موجب افزایش نیروهای جانبی وارده بر ساختمان می شود) و اثر افزایشی بر وزن سازه خواهد داشت. ضمن آنکه دشواری های اجرای سازه در ارتفاع و بالای بام، دستمزدهای نصب اسکلت LSF را افزایش می دهد.عوامل موثر بر قیمت<< صفحه قبل صفحه بعد >> معماری سازه

با ما در ارتباط باشید

ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۳۱۵۷۲۴-۸۸۸۴۹۶۲۲
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۲۱-۸۸۳۱۵۷۲۴
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf ۰۹۱۲-۵۳۶۱۷۰۰
ال اس اف | سازه ال اس اف | سازه lsf info@speedsazeh.com
تهران- خیابان قائم مقام فراهانی - نرسیده به مطهری -کوچه ماگنولیا - پلاک ۳۲ واحد ۸

شرکت اسپید سازه پرشین