فهرست مطالب

بستن همه <|> باز کردن همه

معماری سازه:

رعایت نکات و محدودیت های سازه های سبک فولادی در طراحی معماری یک بنا با سازه ال اس اف بسیار ضروری است. شرح کامل این محدودیت ها و نکاتی که باید در نظر داشت در مقاله "معماری مناسب برای سازه ال اس اف" شرح داده شده است. لکن مشخصه هایی نیز در شکل و فرم معماری ساختمان تأثیر به سزایی روی عوامل اصلی قیمت سازه همچون وزن اسکلت و دستمزد اجرا دارد.

 1. ارتفاع دیوار:

  ارتفاع دیوار سازه که متناسب با ارتفاع نهایی موردنظر بهره بردار است در کاهش یا افزایش وزن سازه ال اس اف مؤثر است. چنانچه توصیه می شود ارتفاع دیوارها از 3.5 متر تجاوز نکند. این امر به معنی عدم امکان اجرا در ارتفاع بالاتر نیست، بلکه برای بیش از این ارتفاع علاوه برافزایش ظاهری و مشهود حجم اسکلت پارامترهای طراحی نیز اثر افزایشی روی وزن خواهد داشت.

 2. دهانه تیر ریزی:

  دهانه تیر ریزی که متناسب با ابعاد فضاهای داخلی ساختمان است اثر قابل توجهی در طراحی سازه LSF دارد. ازآنجاکه سازه ال اس اف یک سازه دیوار باربر است، تعین دهانه در هر بخش داخلی بنا متأثر از موقعیت دیوارها پیرامون آن بخش است که معمولاً جهتی برای تیر ریزی انتخاب می شود که کوتاه ترین دهانه را داشته باشد. بیشینه طول تیر ریزی برای طبقات پائینی در ساختمان های دو و سه طبقه 5.5 – 6 متر است. و برای طبقه بالایی ساختمان و ساختمان های یک طبقه 8-10 متر مناسب است. بدیهی است افزایش دیوارهای داخلی موجب کاهش دهانه های تیر ریزی خواهد شد و اثر مثبت این اتفاق بر وزن اضافه شده دیوارهای داخلی مذکور غالب خواهد بود و درمجموع موجب کاهش وزن اسکلت می گردد.

 3. نوع سقف:

  نوع سقف نهایی که می تواند شیب دار، با خرپا به اضافه پرلین یا تیر ریزی در خلاف جهت شیب باشد؛ یا آنکه به صورت تخت ، با تیرک های تک یا دوبل و یا خرپاهای موازی (پارالل) طراحی شود.

  ازآنجا ظرفیت باربری و پتانسیل طراحی خرپاها و تنوع شکلی آن ها بالاتر است برای دهانه های بیشتر استفاده می شوند. همچنین غالباً سقف های شیب دار وزن کمتری نسبت به نمونه های هموار خود دارند. این تفاوت از نوع پوشش نهایی آن ها و بار مرده حاصله و تفاوت در اثر بار برف و زنده بام ایجاد می شود. این نکته علاوه بر تأثیر مستقیم بر وزن سازه ال اس اف و نتیجتاً قیمت تمام شده سازه LSF، در هنگام تکمیل ساختمان و هزینه نهایی ساختمان ال اس اف مؤثر خواهد بود.

 4. بازشوها :

  بازشوها نیز محدودیت های ابعادی خاصی در سازه های ال اس اف دارند که شرح آن در مقاله "معماری مناسب برای سازه ال اس اف" داده خواهد شد. لکن در صورت ضرورت ایجاد بازشوهای بزرگ، به دلیل نیاز تقویت های پیچیده، هم ازنظر وزنی و هم دستمزدی روی قیمت تمام شده اسکلت ال اس اف اثری افزایشی خواهد گذاشت.مشخصات کلی<< صفحه قبل صفحه بعد >> موقعیت مکانی

با ما در ارتباط باشید

تلفن شرکت ۰۲۱-۸۸۳۱۵۷۲۴-۸۸۸۴۹۶۲۲
شمازه فکس شرکت ۰۲۱-۸۸۳۱۵۷۲۴
تلفن همراه ۰۹۱۲-۵۳۶۱۷۰۰
ایمیل شرکت info@speedsazeh.com
تهران- خیابان قائم مقام فراهانی - نرسیده به مطهری -کوچه ماگنولیا - پلاک ۳۲ واحد ۸

شرکت اسپید سازه پرشین